Inzerce: +420 281 090 608, leotvmedia@pk62.cz

NABÍDKA PLOŠNÉ INZERCE – JARO 2020


Nabízíme plošnou tiskovou inzerci v pánských časopisech s dlouholetou tradicí a velkým množstvím odběratelů.
Poslední volné pozice aktuální čísel JARO 2020.
 
 
INZERCE V POPULÁRNÍCH TITULECH PRO MUŽE
Akce 50%
Aktuálně poskytovaná sleva na inzerci v rámci AKCE je 50% z původní ceny dle platného ceníku.
 
ČASOPISY
LEO
EXTÁZE
ČESKÉ LOŽNICE
FANTASTIC
SLOVENSKÝ FLIRT
 
 
NABÍDKA PLOŠNÉ INZERCE
Rozměry a cena
plocha
Rozměry (mm)
cena (Kč)
bonus/sleva
akční cena
celostrana 1/1
200 x 285
24 000
50 %
12 000
polovina strany 1/2
200 x 142
13 000
50 %
6 500
třetina strany 1/3
200 x 95
10 000
50 %
5 000
čtvrtina strany 1/4
100 x 142
7 000
50 %
3 500
osmina strany 1/8
100 x 71
4 000
50 %
2 000
 
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (21%).
Cena je stanovena jako univerzálně využitelná zprůměrováním cen inzerce jednotlivých titulů zaokrouhlená podle pravidel zaokrouhlování.
 
Možnost reklamy na obálce časopisů
Umístění inzerce v obálkové pozici je řešeno po dohodě a za příplatek 15 %.
 
Výroba inzerce ZDARMA
Jako BONUS nabízíme zpracování inzerce z dodaných podkladů zdarma.
 
 
NABÍDKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
 
Text – klasické provedení:
150 znaků / 200 Kč
300 znaků / 350 Kč
450 znaků / 500 Kč
 
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (21%).
 
 
 
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ INZERCE
 
Zašlete objednávkový e-mail s označením předmětu „OBJEDNÁVKA TISKOVÉ INZERCE“, uvedením vybraného titulu, druhu (plošná/řádková) a rozměru inzerce anebo počtu řádků – na adresu: leotvmedia@pk62.cz.
 
Uveďte Vaše fakturační údaje: jméno anebo název firmy, trvalou adresu či sídlo, korespondenční adresu, případně IČO, DIČ.
 
Připojte podklady inzerce:
a) hotové podklady inzerce – PDF (vykřivkované texty, barevný prostor CMYK)
b) textové a grafické podklady pro zpracování (návrh textu, obrázek (y) v rozlišení min. 300 DPI)
c) text v požadovaném znění
 
Následně obdržíte potvrzení o přijetí objednávky a přidělení variabilního symbolu pro provedení úhrady.
 
Zaplaťte cenu inzerce:
Platbu proveďte na účet KB: 51-7615770257 / 0100
 
 
Před publikování obdržíte náhled zpracované inzerce ke korektuře či schválení (týká se plošné inzerce).
 
Zaplacením stanovené ceny souhlasíte s podmínkami inzerce a Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele PK 62, a.s. přístupnými na https://pk62.cz/vseobecneobchodnipodminky/vseobecnepodminkyPK62.pdf,
současně poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle informací na https://pk62.cz/dokumenty/gdpr-pk62.pdf.
 
Případné další informace získáte na e-mailech: leotvmedia@pk62.cz, anebo reklama@leotv.cz.
 
 
 
 
INZERCE V DALŠÍCH MÉDIÍCH PK 62
 
Inzerce v ostatních médiích silné mediální skupiny LEO TV MEDIA podléhá aktuálně platným ceníkům a časově omezeným akcím.
 
 
TELEVIZE
Poskytujeme reklamu anebo partnerství v těchto televizích:
 
LEO TV
LEO TV GOLD
EXTASY TV
a
EXTASY 4K
 
 
INTERNET
Dále poskytujeme reklamu v rámci 30 internetových projektů Leo.cz, Sex v ČR, Lady Escort, Chci holku.cz a dalších.
 
Pro umístění reklamy ve více media typech a další informace nás kontaktujte na e-mailech: leotvmedia@pk62.cz, anebo reklama@leotv.cz.
 
 
 
PK 62, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu či formy, a pokud je inzerát v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům poskytovatele anebo by mohlo dojít k poškození jeho dobrého jména.