Inzerce: +420 281 090 608, leotvmedia@pk62.cz

Kontaktní a provozní informace

Společnost: PK 62, a.s.

Mediální skupina: LEO TV MEDIA

Sídlo společnosti: Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha 10, Česká republika

Sekretariát vydavatelství: +420 281 090 601, fax: +420 281 090 622

Obchodní oddělení / INZERCE: +420 281 090 608, +420 281 090 612, +420 281 090 739

leotvmedia@pk62
reklama@leotv.cz
leotv@leotv.cz

Ostatní kontakty
Linka pro diváky: +420 281 000 769
Internetové oddělení: +420 274 774 079
Oddělení výroby filmů a DVD: +420 281 000 769
Technické oddělení: +420 281 000 765

www.pk62.cz
www.leotv.cz
www.extasy.tv

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6842.

IČO: 26211416

DIČ: CZ26211416

Provozní informace

Společnost PK 62, a.s. se sídlem Bohdalecká 1420/6, 101 00 Praha 10, je provozovatelem televizního vysílání programu LEO TV a poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Informace o orgánu dohledu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání a poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2.