Inzerce: +420 281 090 608, leotvmedia@pk62.cz

Počet tematických televizních kanálů v Česku roste, LEO TV zůstává jedinou televizí svého druhu

Počet tematických televizních kanálů v Česku roste. Za poslední rok se, podle údajů distribučních firem, zvýšil o desetinu na více než 150 programů. Rostl také počet kanálů přeložených do češtiny i cizojazyčných programů pro menšiny v Česku.

V této souvislosti Lukáš Bauer, zástupce jedné z výrazně tematicky zaměřených televizních stanic uvedl, že televize LEO TV zůstává i přes uvedený nárůst jedinou českou televizí a také jedinou moderovanou televizí z oblasti zábavy pro dospělé na domácí scéně. Zároveň poznamenal, že v rámci letošního konkurzu na moderátorky nejmladší zájemkyni, podle evidence společnosti PK 62, a.s., bylo 16 a nejstarší 58 let. „Té nejmladší jsme poděkovali za zájem, ale přirozeně jsme ji vzhledem k oborovému zaměření vyžadujícímu plnoletost rovnou odmítli“, uvedl Bauer, který také informoval, že konkurz nadále probíhá a zájemkyně o moderování v LEO TV se mohou hlásit prostřednictvím e-mailové adresy casting@leotv.cz

Zdroj: PK 62, a.s.